Historia.lv līdzstrādnieks

Historia.lv ir brīvpieejas (pieejama un izmantojama bez maksas) Latvijas vēstures materiālu krātuve un novadpētniecības platforma. Kļūstot par Historia.lv līdzstrādnieku, Jūs saņemsiet piekļuvi Historia.lv satura vadības sistēmai, kur varēsiet veidot un publicēt savu saturu (kultūras un dabas pieminekļu aprakstus, personu biogrāfijas, dokumentus, fotogrāfijas, u.c.), tādējādi padarot pieejamus sabiedrībai savus savāktos materiālus un pētījumu rezultātus.

Pievienojies Historia.lv

Lai kļūtu par Līdzstrādnieku, Jums jāatsūta Historia.lv redakcijai ([email protected]) pieteikuma vēstule, tajā norādod Jūsu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, īsi pastāstot par Jums interesējošām vēstures un/vai novadpētniecības tēmām, līdz šim paveikto, pētījumu teritoriju (pagasts, pilsēta). Pēc pieteikuma izskatīšanas izveidosim Jūsu profilu un nosūtīsim Jums piekļuves saiti. Muzejiem, krātuvēm, ekspozīcijām, formālām un neformālām organizācijām / domubiedru kopām sava satura publicēšanai un pieejamības nodrošināšanai piedāvājam izveidot organizācijas profilu. Lai uzzinātu vairāk, rakstiet: [email protected]