A.Dzeņa grāmatas “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā" atvēršana 06.01.2015.

Apraksts

Ar vēstures pieredzes mācību ik nākamās paaudzes dzīvē ir gluži kā ar sveces liesmu – kāds noteikti mēģinās paturēt virs tās delnu, vai vismaz piegrūdīs pirkstu, lai pārliecinātos, ka patiešām apdedzina.

Par kuršu ķoniņiem dzirdēts daudz. No galējiem viedokļiem, ka Livonijas un Kurzemes vēsturē tie vērtējami ar kolaboracionisma mērauklu, jo kalpojuši Rietumeiropas agresīvo cilšu interesēm Baltijas telpā, līdz gudru sentēvu vecajiem, kuru viedoklis uzklausīts un svešzemnieki no viņiem labprāt mācījušies saimniekošanas prasmes.

Vēstures maģistrs Agris Dzenis biedrības „Domas spēks” izdotajā grāmatā „Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā” pamatoti aktualizējis nozīmīgu Baltijas vēstures niansi. Grāmatā rodamais dokumentālais materiāls pieejams hronikās, Latvijas arhīvos un citu senvēstures pētnieku darbos, bet tik plašā mūsdienīgā pētījumā apkopots pirmo reizi.

Grāmatas atvēršanas sarīkojums Latvijas Kara muzejā Rīgā notika 2014. gada 19. decembrī, bet vēsturnieka darba vietā – Kandavas novada muzejā to iepazinām 2015. gada 6. janvārī.

Biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava” piedāvā iepazīties ar grāmatas autoru un īsu grāmatas atvēršanas notikuma informāciju videoierakstā Kandavas novada muzejā.

Avotspelecalasitava.lv

Iezīmes

Reklāma