Gauja 1934

Apraksts

Pirmā latviešu skaņu filma "Gauja". Kultūrvēsturiska 20.gs. 30. gadu sākuma Gaujas baseina kultūrainavas liecība.

Iezīmes

Hronoloģija: 
20. gadsimts
1934

Reklāma