Toms Ķikuts "Latvijas valsts dibinātāji, viņu pieredze un savstarpējie kontakti" (28.11.2018)

Apraksts

Dr. hist. T.Ķikuta lekcija “Baņķieri, advokāti un revolucionāri. Latvijas valsts dibinātāji, viņu pieredze un savstarpējie kontakti".

Nolasīta 2018. gada 28. novembrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē populārzinātnisko lekciju ciklā "Latvijas ceļš uz neatkarību 1905.-1918.g. Austrumeiropas kontekstā".

Iezīmes

Hronoloģija: 
20. gadsimts

Reklāma