Valmieras degšana. 1944. Lekcijas un diskusija.

Apraksts

Valmieras degšana. 1944. Lekcijas un diskusija.
Otrais pasaules karš kļuva par redzamu robežu Valmieras vēsturē. Par robežu starp pirmskara un pēckara pilsētu. Starp Valmieru ar šaurām ielām un cieši pieguļošiem namiem un to pilsētu, kuras centra plašums un daudzstāvu nami redzami mūsdienās.

00:12:46 Pilsētas degšana valmieriešu atmiņās. Dāvis Pumpuriņš (Valmieras muzejs)
00:19:34 Pilsētas degšana valmieriešu atmiņās. Alberts Rokpelnis (Valmieras muzejs)
 
00:31:52 Bezvalstiskuma pieredze: padomju un nacistu okupācijas varas Latvijā un Valmierā (1940–1944/45). Dr. hist. Uldis Neiburgs (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts; pēcdoktorantūras projekts “Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi. Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/738)).
 
01:17:57 Karadarbība Valmieras apkārtnē 1944. gada septembrī. Valdis Kuzmins (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija)

02:11:23 Pārtraukums

02:42:33 Otrā pasaules kara memoriālu veidošanas politika Latvijā padomju okupācijas laikā: Valmieras memoriāla piemērs. Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālā bibliotēka; Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte)

03:13:08 Zudušo meklējot. Ieskats arhīvu dokumentos par Valmieras memoriālā pārapbedītajiem Sarkanās armijas karavīriem un civilpersonām. Ingrīda Zīriņa (Valmieras muzejs)

03:38:02 Diskusija

Iezīmes

Pilsēta: 
Valmiera

Reklāma