Augšmuktu kapsētas metāla kroņa vanna

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 14.08.2016

Metāla kroņa vanna Augšmuktu kapsētā. Foto: F.Bobinskis, 2016.
Koordinātas (WGS 84): 
56.261252, 26.379039
Koordinātas nav precizētas dabā

Metāla kroņa vanna atrodas Augšmuktu kapsētas ZR stūrī pie Jāņa Svirksta (1851 - 1916) kapavietas.

Pēc vietējo iedzīvotāju sacītā kapsētā senāk atradās vēl viena kroņa vanna, kas nav saglabājusies.

Metāla kroņu tradīcija Latvijas teritorijā bija izplatīta laika periodā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu beigām.

Līdz šim metāla kroņu tradīcija pētīta galvenokārt Ziemeļkurzemes un Ziemeļvidzemes kapsētās. Augšmuktu kapsētā esošā kroņa vanna ir viens no retajiem apzinātajiem šīs tradīcijas pieminekļiem Latgalē.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Apbedījumu vietas, atsevišķi apbedījumi
Pagasts: 
Rožkalnu pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts1916
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Augšmuktu kapsēta.

Reklāma