Augšmuktu krusts

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 15.08.2016

Augšmuktu krusts. Foto: F.Bobinskis, 2015.
Koordinātas (WGS 84): 
56.267919, 26.368151
Koordinātas nav precizētas dabā

Vēsturiskais Augšmuktu krusts esot gājis bojā 20. gadsimta 70. gados, taisnojot ceļu Špoģi - Arendole - Vecvārkava.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas līdzās vietai, kur atradās vēsturiskais ciema krusts, uzstādīts fotogrāfijā redzamais krusts. Krusta vietu ieskāva neliela koka sētiņa. 

Savu laiku nokalpojušā koka krusta vietā ap 2020. gadu uzstādīts metāla krusts.

Katoļu reģionos pie ceļmalas krustiem raksturīgā maija dziedājumu tradīcija tās pārmantotāju trūkuma dēļ Augšmuktos mūsdienās netiekot turpināta.

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Sakrālās un mītiskās vietas, kristietības vietas, krustu vietas
Pagasts: 
Rožkalnu pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Augšmukti. Ceļa Spoģi - Arendole - Vecvārkava malā, netālu no Purgaļu iebraucamā ceļa.

Reklāma