Bērstiņi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 15.06.2023
Organizācija: 

1. attēls. "Bērstiņi", Rendas pagasts, Kuldīgas novads. 2022.g. 25.septembris. V.Grīviņa foto.
1. attēls. "Bērstiņi", Rendas pagasts, Kuldīgas novads. 2022.g. 25.septembris. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.07589 22.27624
Koordinātas nav precizētas dabā

Jaunsaimniecība

Vēsturiskā apkaime: Lielrenda.

ZIŅAS

2. attēls. "Bērstiņu" vieta 1920.-to gadu Latvijas armijas militāri topogrāfiskajā kartē. Mērogs 1:75000. No vesture.dodies.lv.

Latvijas armijas 1920.-to gadu uzmērījuma militāri topogrāfiskajā kartē jaunsaimniecības (ja vien tās nav ierīkotas jau līdz agrārajai reformai pastāvošā mājvietā) vēl nav iezīmētas. “Bērstiņu” vietā – lauksaimniecības zeme; tuvākā mājvieta – Lielrendas muiža (2. attēls).

1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas materiālos anketa īpašumam “Bērstiņi” nav atrodama.

1935. gada tautas skaitīšanas laikā  kā “Bērstiņu” rentnieks norādīts Žanis Auziņš. Īpašuma raksturs – jaunsaimniecība.

Mājā 3 apdzīvotas telpas. Dzeramo ūdeni ņem no pumpja, apgaismošana ar petrolejas lampu. Mājā dzīvo divas ģimenes:

1) Žanis Auziņš (dz. 1894., luter., nodarb. – lauksaimn.), sieva Lavīze Auziņš (dz.1904., luter., nodarbošanās – lauksaimn.), dēls Richard Auziņš (dz. 1929., luter.), meitas  Silvija Auziņš (dz. 1926., luter.), Mirdza Auziņš (dz. 1934., luter.), māsa Ieva Auziņš (dz. 1889., luter., nodarb. – lauksaimn.), brālis Andrejs Auziņš (dz.1883., luter., nodarb. – lauksaimn.).

2) Fricis Kūlmanis (dz.1863.g., luter., nodarb. – laukaimn.), viņa sieva Minna Kūlmanis (dz.1869.g., luter., nodarb. – lauksaimn.).[1]

1939. gada lauksaimniecības skaitīšanas materiālos “Bērstiņu” īpašniece ir Lizete Jankovskis. Īpašums iegūts no valsts fonda zemes un sastāv no 2 gabaliem, kopplatība norādīta 53,82 pv. (1 pūrvieta – 0,36 ha), no tām aramzeme un dārzi kopā – 32,29 pv., pļavas – 18 pv., dabiskas ganības – 3 pv. 

Īpašums 53,82 pv. platībā izrentēts Jānim Diždruvam.

Pirms 1920.gada celtā koka mājā ar apbūves platību 24,7 kvadrātasis (1 kvadrātass – 4,552 m²) ir 4 istabas, no kurām 2 apdzīvo īpašnieka ģimene, divas - algoti strādnieki un citi saimniecības iedzīvotāji. Vēl saimniecībā ir 1 mūra dziļā kūts, 1 mūra klēts un 1 mūra pagrabs. Ūdeni ņem no akas ar koka grodiem.[2]

1941. gada augusta tautas skaitīšanas žurnālā kā “Bērstiņu” īpašnieks norādīts August Kūlmans.

Mājā 2 dzīvokļi. Mājā dzīvo 3 ģimenes:

1) August Kūlmans (dz. 1892.g., 24.apr., luter., nodarb. – zemkopis, pierakstīts – 1939.g. 27. aprīlī), Anna Kūlmans (dz.1894.g. 17.nov., luter., nodarbošanās – zemkope, pierakstīts – 1939.g. 27. aprīlī), Kārlis Kūlmans (dz. 1918., luter., nodarb. – gadījuma strādnieks, pierakstīts – 1940.g. 17.maijā),  Žanis Kūlmans (dz. 1922., luter., nodarb. – gadījuma strādnieks, pierakstīts – 1939.g. 27. aprīlī), Ilmars Kūlmans (dz. 1937.g. 6.martā, luter., pierakstīts – 1939.g. 18.jūlijā) 

2) Ernests Ratchens (dz. 1885. 21.novembrī, luter., nodarb. – gadījuma strādnieks),  Ilze Ratchens (dz. 1892., luter., nodarb. – gadījuma strādniece),  Karlis Ratchens (dz. 1925.g. 30.aprīlī, luter., nodarb. – gadījuma strādnieks). Ģimene ieradusies no Rendas mācītājmuižas, pierakstīta 1941.g. 25.aprīlī.  

3) Kārlis Brinfelds (dz. 1899.g. 22.oktobrī, luter., nodarb. – strādn.), Lize Brinfelds (dz. 1905.g. 18.aprīlī, luter., nodarb. – strādn.),  Žanis Brinfelds (dz. 1925.g. 19.jūlijā, luter., nodarb. – strādn.), Irena Brinfelds (dz. 1933.g. 2.janvārī, luter.). Ģimene ieradusies no Rendas pasta mājas, pierakstīa 1941.g. 20.augustā.[3]

Ap 1980. gadu “Bērstiņus” fotografē Voldemārs Ozols.

3. attēls. "Bērstiņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
4. attēls. "Bērstiņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
5. attēls. "Bērstiņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
6. attēls. "Bērstiņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
7. attēls. "Bērstiņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
8. attēls. "Bērstiņi". 2022.g. 25.septembris. V.Grīviņa foto.
9. attēls. "Bērstiņi". Mājas saimnieces Emas Riekstiņas foto.
10. attēls. "Bērstiņi". 2022.g. 25.septembris. V.Grīviņa foto.
11. attēls. "Bērstiņi". 2022.g. 25.septembris. V.Grīviņa foto.
12. attēls. Skats no "Bērstiņiem" Lielrendas muižas virzienā. Mājas saimnieces Emas Riekstiņas foto.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

2022. gadā “Bērstiņi” apdzīvoti, apsaimniekoti.

AVOTI

1 LVVA 1308.f., 12.apr., 13893.lieta, 98.lapa.
2 LVVA 1308.f., 4.apr., 974.lieta, 139.lapa.
3 LVVA 1308.f., 15.apr., 2999.lieta, 35.lapa.

Personas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Jaunsaimniecības
Pagasts: 
Rendas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Bērstiņi, Rendas pagasts, Kuldīgas novads. Apm. 0,6km uz R no Lielrendas muižas, Mežzīļu ceļa kreisajā pusē.

Reklāma