Cimpēnu pilskalna dzirnavu dambis un dzirnavu kanāls

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.07.2014

Cimpēnu pilskalna dzirnavu konstrukcijas aizsprosta vieta. No labās puses (attēlā) pie strauta pienāk dambis, bet kreisajā sākās dzirnavu kanāls. Dibenplānā pa labi - Cimpēnu pilskalna nogāze. Stāv biologs A.Opmanis. 2007.g. 11.oktobris. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.513678,25.306971
Koordinātas ir precizētas dabā

Aizsargājamo augu atradne

Sūnaugi

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. – Doblapu leženeja.

Platlapju mežu sūna, uz mitriem noēnotiem akmeņiem, uz stumbru pamatnēm un stumbriem, retāk kritušiem kokiem. Sastopama pareti. Sarkanās grāmatas 2. kategorija, suga, kuras aizsardzībai veidojami mikroliegumi. 

Cimpēnu pilskalna A pakājē, upītes krastā uz sena laukakmeņu krāvuma – dzirnavu kanāla nostiprinājuma, kur tā vērojama aptuveni 5 m posmā (Noteica - A.Opmanis, 2007.)

Ūdensdzirnavas, to elementi

Nav zināms, kad tieši uzbērts Cimpēnu pilskalna dzirnavu dambis un rakts ap 800m garais, grāvis jeb kanāls. 20.gs. sākuma fotogrāfijā redzams, ka dambis toreiz vēl labā stāvoklī un no lielām koka brusām būvētais aizsprosts-slūžas ne pārāk sen varēja būt bijis darba kārtībā. Vietējie iedzīvotāji par kādām senām dzirnavām pie pilskalna šodien (2007.g.) neko nezin. "Lejas Cimpēnu" saimnieks A.Jansons stāstīja, ka tas esot bijis tilts un tur bijis ceļš. [1.] Turpretī 1989.g. G.Skutāna aptaujātā, tobrīd ķieģeliešu "Tanīsās" dzīvojusī Milda Meirāne (dzimusi Ozola), kas līdz 1949.g. izsūtīšanām dzīvojusi "Lejas Cimpēnos", atcerējās, ka "zem Uoškalna upē slūžas ar koka grīdu un mūrēti sāni". [2.]

Ekskursanti pie Cimpēnu pilskalna dzirnavu dambja un aizsprosta-slūžām. Priekšplānā sēž V.D.Balodis, viņam blakus stāv B.Neilande. Dibenplānā sēž E.Zemmers, stāv J.Neilands. Ap 1900.g. Attēls no J.Matuļa bij. personīgā arhīva.

Dambi, kas upītes ieleju aizšķērso apvidū visšaurākajā, resp. - aizsprostam visizdevīgākajā vietā, veido akmeņu krāvums un zemes uzbērums. DR galā dambis piekļaujas Cimpēnu pilskalna nogāzei, bet ZA galā - Jumaras (Cimpēnu, Tilgaļu) strautam. Dambis pie pilskalna apm. 2,2m augsts. Virzienā uz upīti augstums samazinās līdz apm. 0,5m. Platums 7-8m.

Cimpēnu dzirnavu kanāls veidots gan uzberot vaļņus, gan - sākuma posmā pie aizsposta - sakraujot laukakmeņu stiprinājumus, gan izrokot grāvi. Kanāla grāvja dziļums variē no aptuveni 0,4 līdz 2,2 m. Kanāls daļēji aizmilzis, taču labi izdalās vidē.

Dzirnavu būve ar aizsprosta un kanāla izbūvi apstājusies un nekad nav turpināta - kanāls apraujas mežā, kur nav redzamas ne kādas drupas vai ēkas pamatu vietas.

Avoti:

1. V.Grīviņa Personīgais arhīvs. 2007.g. ekspedīcijas materiāli. 
2.G.Skutāna vietvārdu vākums. Ap 1989.-1991. Nepublicēts.

Aizsardzības kategorija: 
Aizsargājamo augu atradne: individuāla aizsardzības statusa nav
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, 1,7 km uz DR no Kocēniem, 150 m uz ZA no Kalna Cimpēniem, ceļa Kocēni-Cimpēni labajā pusē, mežā, Tilgaļu strauta (Cimpēnu upītes) kreisajā krastā. Cimpēnu pilskalna ZA galā. Pie ceļa ir norāde uz pilskalnu.

Reklāma