Eberharda Tolka 1689.gadā zīmētās Mujānu muižas kartes fragments ar Dirmes purvu (LVVA, 7404.fonds, 3.apraksts, 1379.lieta).
Koordinātas (WGS 84): 
57.519472, 25.257300
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Vietvārds fiksēts jau 1689. gadā sastādītajā E.Tolka  Mujānu muižas kartē. Dirmes pļavas vieta atzīmēta kā Dirme purw.

Teicējs: 
Stinkmanis Eduards Antona dēls (dzimis 1910.g.), dzīvoja Jaunpilīs
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.gada 10.martā
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Folkloras materiāli

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
Aizsargājamo augu atradne: individuāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts. 500 metrus R no Ezeriņu mājām.

Reklāma