Dzelzceļa uzbērums pie Šukteriem

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 14.05.2019

Dzelzceļa uzbērums pie Šukteriem. Foto: F.Bobinskis, 2019
Dzelzceļa uzbērums pie Šukteriem. Foto: F.Bobinskis, 2019
Koordinātas (WGS 84): 
56.556286, 21.257429
Koordinātas nav precizētas dabā

Dzelzceļa līnija

Aplūkojamais uzbērums Tadaiķu pagastā ir daļa no vēsturiskās Liepājas – Aizputes dzelzceļa līnijas.

Šajā kādreizējās dzelzceļa līnijas posmā izteikts uzbēruma reljefs sākas pie autoceļa A9 iepretim mājām „Dzelzceļa ēka 5”, kuru vēsture acīmredzami ir bijusi saistīta ar šo dzelzceļa līniju, un turpinās aptuveni 1,5 km Z/ZA virzienā gandrīz paralēli minētajam autoceļam A9. Netālu no „Dzeņu” mājām, kur kādreizējā līnija nogriežas no gar Ālandas upi esošās diezgan mitrās ieplakas, tās reljefs atkal kļūst neizteikts, un turpmāko vēsturiskā sliežu ceļa vietu aptuveni kilometra garumā dabā iezīmē gar to izrakts meliorācijas grāvis.

 

Vēsturiskās ziņas

Liepājas – Aizputes dzelzceļa līniju 1898. gadā sāka būvēt privātā Liepājas – Aizputes dzelzceļa sabiedrība, kas būvniecības darbiem nepieciešamos līdzekļus ieguva, pārdodot obligācijas.

19./20. gs. mijas periodikā iespējams sekot līdzi dzelzceļa līnijas būvniecības gaitai. Cita starpā lasāms par grūtībām ar līnijas vaļņa veidošanu staignā vietā pie netālās Rolavas muižas. 

Liepājas – Aizputes dzelzceļa līnija tika atklāta 1900. gada martā. Jaunā 46 verstis garā līnija bija vienīgā dzelzceļa līnija Kurzemes guberņā ar sliežu platumu 1000 mm.

20. gs. 20. gados izskanēja doma pārņemt šo līniju valsts īpašumā, tomēr līdz pat 1938. gadam tā turpināja pastāvēt kā privāta dzelzceļa līnija. Pēc dzelzceļa līnijas pārņemšanas valsts īpašumā 1938. gadā tajā notika vairāki būtiski pārbūves darbi, tajā skaitā nomainot sliežu platumu no 1000 mm uz 750 mm.

Vilcienu kustība šajā dzelzceļa līnijā tika pārtraukta 20.gs. 60. gados.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, dzelzceļu līnijas
Pagasts: 
Tadaiķu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Durbes novada Tadaiķu pagasts. Paralēli valsts autoceļam A9 uz A pusi no apdzīvotas vietas Šukteri.

Reklāma