Grausts

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 03.02.2016

Grausta pļava un šķūnītis. PSRS armijas ģenerālštāba izdotās topogrāfiskās kartes C-52- 26-A- г fragments (Mērogs 1:25 000 ).
Koordinātas (WGS 84): 
57.197529, 26.086571
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Garena, hektāru liela, Gaujas virzienā aizstiepjošās pļava aiz Cinīšu mājām, valsts meža 150.kvartāla malā. Pēc agrārreformas šeit streigabalu - pļavu un mežu - ierādīja Otto Burkam no Mazrudgalvjiem (bijusī muižas kalpu māja), kura meita Vallija apprecēja Valdemāru Cerusu. Pļava bija uz nabadzīgas smilšu augsnes, labi pārskatāma un tikai pēc ilga laika tur ieauga sīki krūmi un retas priedītes. Kolhoza laikā pļavā bija mazs tīrumiņš, kā arī tur ganīja govis no Rudgalvju fermas. Vēlāk Graustā pļāva sienu tikai privātie kolhoznieki. Lai arī vieta populāra vecākajā paaudzē, nosaukuma izcelsmei skaidrojumu neviens nezināja.

Teicējs: 
Brūvere Gunta (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.); Vallija Ceruse Oto meita (dz. Burka, 1929.g.);Aija Balode (dz.Badītāja, Kalna Degļupjos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2016.gada 12.janvārī
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2016.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 300 metrus ZR no Cinīšu mājām.

Reklāma