Gūtenes palte

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 10.08.2015

Gūtes paltes vietvārdi Gaidēnu māju zemē. Padomju topogrāfiskā karte O-35-87-C-b-4, Podzēnu lapa (Mērogs 1:10 000).
Koordinātas (WGS 84): 
57.4176317, 25.2066945
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Arī vienkārši Palte, Gūte. Īpatnēja sausa strauta gultne - subglaciāla vaga, pa kuru ūdens tecēja tikai pavasaros. Iztecēja no Vella pura un Svīku meža, un gar Paltes mežiņu (= iegarens Gaidēnu meža nogabals) aizgāja līdz Mazajam Baužezeram. Pretī Eglīšu mājām tās tecējuma ieplakā izveidojas neleils ezereiņš -  Jaunezers.

Jēgers Jānis ( dzimis Telmēnos, 1925.g.) :  Veci ļaudis stāstīja, ka Vella purs esot kādreiz bijis ezers. Gar Telmēniem no tā agrāk tecējusi upīte uz Bauzi, bet vēlāk izžuvusi. Pavasaros vēl tagad liekais ūdens tek pa gravu uz ezeru.

Teicējs: 
J.Eglītis (dz. Gaidēnu mājās)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
Ap 1990.gadu
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, reljefa forma
Pagasts: 
Vaidavas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. Savienojas ar Mazo Baužezeru starp Telmēnu un Šneideru mājām.

Reklāma