Ielīce

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 06.08.2015

PSRS armijas ģenerālštāba topogrāfiskā kartes (mērogs 1: 10 000) fragments.
Koordinātas (WGS 84): 
57.409731, 25.395524
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: koks, kokaudze

Arī Ielīcis. Muižas mežs no Namiņattekas līdz bijušās Grīviņu pārceltuves vietai. Tā kā Gauja bija mainījusi tecējumu, tad teritorija skaitījās piederīga otrā krastā esošajam Liepas pagastam.

Teicējs: 
Bušs Jānis Pētera dēls (dzim Oģēnos, 1912.g.), dzīvoja Valmierā
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.gada jūlijā
Avots: 

 G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, koks, kokaudze
Pagasts: 
Vaidavas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. 400 m ZA no Kārklu mājām.

Reklāma