Kārļa Skalbes dzimtās mājas “Incēni” un vasaras māja “Saulrieti” (Kārļa Skalbes memoriālais muzejs)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 11.11.2019
Organizācija: 

Saulrieti 2019.gada aprīlī. V.Grīviņa foto.
Saulrieti 2019.gada aprīlī. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.078052, 25.842151
Koordinātas ir precizētas dabā

Ievērojamais latviešu dzejnieks, rakstnieks un sabiedriskais darbinieks Kārlis Skalbe dzimis 1879.gada 7.novembrī nelielajā kalēja mājā – Incēnos (mūsdienās Saulrietu Incēni). Incēnos paiet nākamā dzejnieka bērnības un skolas gadi, te tapis pirmais grāmatā izdotais dzejojums „Pie jūras” (izdots 1898.g.), kā arī sarakstīta liela daļa no pirmā dzejoļu krājuma „Cietumnieka sapņi” (1902.g.).

Incēni (Saulrietu Incēni) 2019.gada aprīlī. V.Grīviņa foto.

1926.gadā rakstnieks uzceļ māju ainaviskajā Incēnu kalnā, kur Skalbju ģimene pavadījusi 18 vasaras (1926–1944). Vasarnīcas arhitektūra nav raksturīga tradicionālajām Piebalgas celtniecības tradīcijām, drīzāk tajā saskatāmas skandināvu 20.gs. sākuma celtniecības paraugu atspoguļojums. Kopš 1987.gada Saulrietos darbojas Kārļa Skalbes memoriālais muzejs.

Saulrieti 2019.gada aprīlī. V.Grīviņa foto.

Pie Saulrietiem atrodas Vaktskalns, kurā atrodas Kārļa, Lizetes un Ilzes Skalbju kapu vieta. Kapu vieta veidota kā laiva ar vējā plandošu buru. No Vaktskalna paveras ainavisks skats uz Alaukstu.

Vaktskalns Incēni 2019.gada aprīlī. V.Grīviņa foto.

Vaktskalna nosaukums vedina uz pieņēmumu, ka šeit kādreiz varētu būt bijis ceļa sargpostenis. Šai hipotēzei par labu runā gar Saulrietiem ejošā ceļa nozīmība - tas atradies uz Rīgas - Pleskavas ceļa trases un atspoguļots 17.gs. kartēs.

Fragments no 17.gs. sastādītā Ulriha atlanta ar lielceļu gar Incēniem. Glabāšanās vieta: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; fonds 7404; apraksts 1; lieta 2209