Kunga līkums

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 25.11.2015

Kunga līkums unKaunga līkums Vecķeiķu vietvārdi, karti sastādīja Gints Skutāns, 2015.gada 1.decembrī.
Koordinātas (WGS 84): 
57.170469, 25.956117
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Ķeiķu māju Gaujas pļavas ieloks labajā krastā, kas pēc Gaujas bagarēšanas pārsvarā palicis kreisajā upes krastā.

Teicējs: 
Mārīte Kārkliņa Jāņa meita (dzimusi Ērgle, Vecķeiķos 1952.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 23.novembrī
Avots: 

Jaunpiebalgas vietvārdu vākums, 2014.-2015.g.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 350 metrus ZA no Vecķeiķu mājām, tagad Gaujas kreisajā krastā.

Reklāma