Ķurmrava

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 13.05.2019

Ķurmraga bāka un rava
Skats uz Ķurmravu no dienvidiem. 2019.gada 11.maijā, Valtera Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.542036, 24.360674
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds

Ķurmrava ir zemūdens akmeņu krāvums, faktiski sēklis, kas stiepjas paralēli jūras krastam. Tam iepretīm atrodas Ķurmrags ar senākās bākas pamatni un dzelzs konstrukciju. Tautā par ravu sauc akmeņainu sēkli.  Zvejnieki labi pazīst ravas, jo no tām atkarīga nozveja un tīklu drošība.

Padomju armijas topogrāfiskajā kartē mērogā 1: 25 000, tā ir atšifrējama ar dziļuma atzīmi 4.8 metri ziemeļrietumos Ķurmraga vecajai bākai (tagad vairs tikai tornītis).

Kurmrava

19./20.gadsimta mijā šeit atzīmēta vecsaimniecība Ķurmes, kas mūsdienu kartēs norādīta nekonsekventi - Kurmes, Ķurmji. Vietvārda nosaukums pierakstīts vietējā izloksnē, teicējs uzsvēra, ka literārajā valodā  pareizi būtu izrunāt Kurmrags un Kurmrava.

Tūjas piekrastē iedzīvotājus dala vismaz divās atsevišķās populācijās - tūjēniešos (izloksnē tuijēnieši) un ķurmgaliešos, pēdējie sākas aptuveni no Krimalnieniekiem un aptver visu tālāko Tūjas Ķurmraga piekrasti.

Teicējs: 
Krastiņš Jānis (dzimis 1948.g., Krastiņos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2019.gada 11.maijs
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts. Jūrā 150-200 m R- ZR no Ķurmraga bākas vietas

Reklāma