Lejas krogs

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.02.2023
Organizācija: 

1. attēls. Lejas krogs. Skats no R. Aizmugurējā plānā - Vesetas upe.  2022.g. 17. aprīlis. V.Grīviņa foto.
1. attēls. Lejas krogs. Skats no R. Aizmugurējā plānā - Vesetas upe. 2022.g. 17. aprīlis. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
56.72271 25.78209
Koordinātas nav precizētas dabā

Krogs

ATRAŠANĀS VIETA

Lejas krogs atrodas Aizkraukles novada Vietalvas pagastā (1940.g. Madonas apriņķa Vietalvas pagastā), senā Kokneses–Bērzaunes ceļa (mūsdienās autoceļš V915 Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune) kreisajā pusē, vietā, kur no tā atzarojas ceļš uz Vietalvu (V998). Koordinātas: 56.72271 25.78209.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

2.attēls. Lejas krogs. 2022.g. 17. aprīlis. V.Grīviņa foto.

Mūsdienās krogs ir dzīvojamā māja “Liepziedi” un joprojām ir apdzīvots. Jumts nomainīts uz azbestcementa lokšņu segumu, nomainīti logi un durvis. Ēkas jumta pārkare virs ceļa puses ieejas durvīm izliekusies un ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Pie kroga sienas ceļa pusē piestiprināta piemiņas plāksne Jānim Kļaviņam: “Šeit, Lejas krogā, 1887. gadā 30. (?) aprīlī dzimis Vietalvas pagasta bezzemnieku padomes priekšsēdētājs 1917. gadā Jānis Kļaviņš”

3. attēls. Piemiņas plāksne 1917.g. Vietalvas pagasta bezzemnieku padomes priekšsēdētājam Jānim Kļaviņam uz Lejas kroga ceļa puses fasādes. 2022.g. 17. aprīlis. V.Grīviņa foto.

ZIŅAS

Lejas krogs piederējis Vietalvas (Fehteln) muižai. Krogs iezīmēts L. A. Mellīna 1792.g. Cēsu apriņķa kartē (4. attēls)[1], 1839. gada Rikera Vidzemes speciālkartē[2], Krievijas impērijas 1866. gada 3 verstu mēroga militāri topogrāfiskajā kartē[3], ap 1900. gadu sastādītajā Vietalvas draudzes kartē (5. attēls)[4] un Vietalvas muižas plānā (6. attēls)[5] un virknē vēlāko kartogrāfisko materiālu, nosaukumam saglabājoties līdz 20.gs. II pusei.

4. attēls. Lejas krogs L.A. Mellīna 1792.g. Cēsu apriņķa kartē.
5. attēls. Lejas krogs (Leies Krug) Vietalvas draudzes kartē. Ap 1900. LVVA 1679.f., 189.apr., 26. lieta.
6. attēls. Lejas krogs (Lejes Krug) ap 1900.g. sastādītā Vietalvas muižas plānā. LVVA 1679.f., 194.apr., 385.lieta.

Pagaidam nav zināms, cik ilgi Lejas krogā turpinājās kroģēšana.  Kā viens no Vietalvas muižas tobrīd pastāvošajiem krogiem Lejas krogs (Leijas-Krug) norādīts 1909. gadā izdotajā Rihtera “Vidzemes adresu grāmatā”.[6] Ar krogus simbolu Lejas krogs iezīmēts vēl 1920.-tajos gados izdotajā Latvijas armijas topogrāfiskajā kartē.[7]

7. attēls. Lejas krogs no RDR. Ap 1979.g. NKMP KMIC, mape “Lejas krogs”, inv. nr. 34586/p-2737/1.

TIPOLOĢIJA UN ARHITEKTONISKAIS RAKSTUROJUMS

8. attēls. Lejas krogs ar iezīmētu stadulas vietu (sal. ar plānu 6.attēlā). Skats no R. 2022.g. 17. aprīlis. V.Grīviņa foto.
9. attēls. Lejas krogs. Ceļa puses fasāde un gala fasāde no ADA. 2022.g. 17. aprīlis. V.Grīviņa foto.

Tipoloģiski krogs pieskaitāms pie lielceļa krogiem ar tiem raksturīgu būvapjomu – ēkai bijusi viena gareniski pievienota stadula (7. attēls). Ēka būvēta no daļēji apmesta laukakmens mūra (ceļa puses fasāde visdrīzāk apmesta vēlāk), jumts bijis divslīpju ar nošļauptiem galiem, logi – tipiski sešu rūšu groplogi (2., 9. attēls, sk. otrā stāva logus).

Aprakstu sastādīja: Valters Grīviņš, Elza Elīza Vītola

LITERATŪRA UN AVOTI

1 Atlas von Liefland, 1798. Skatīts: digitalarchive.mcmaster.ca
2 Specialcharte von Livland in 6 Blättern, 1839. Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
3 Skatīta https://vesture.dodies.lv/
4 LVVA 1679.f., 189.apr., 26. lieta.
5 LVVA 1679.f., 194.apr., 385. lieta.
6 Richters, A. Baltische Verkehrs- Und Adressbücher. Bd. 1, Livland. Riga : A. Richter, 1909. – 415.sleja. Skatīts: dspace.ut.ee
7 Skatīta https://vesture.dodies.lv/

Apraksts sagatavots ar VKKF atbalstu.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, krogi
Pagasts: 
Vietalvas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Aizkraukles novada Vietalvas pagastā (1940.g. Madonas apriņķa Vietalvas pagastā), senā Kokneses–Bērzaunes ceļa (mūsdienās autoceļš V915 Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune) kreisajā pusē, vietā, kur no tā atzarojas ceļš uz Vietalvu (V998).

Reklāma