Lielais ezers (Vīķvēnu)

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 13.03.2015

Lielais ezers un Mazais ezers. Mazbrenguļu muižas 1898.gada robežu kartes (LVVA 1679.f., 194.apr., 246.l.) fragments.
Koordinātas (WGS 84): 
57.510838, 25.151914
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds

Lielais ezers - starp Vīķvēnu mājām un Mazbrenguļiem atrodas divi nelieli ezeriņi, cauri kuriem abiem tek Briedes upe. Lielāko no diviem ezeriņiem sauca vienkārši par Lielo, bet otru par Mazo ezeru. Mūsdienās viņiem tautā ieviesušies jauni nosaukumi - Mazbrenguļu un Vīķvēnu ezeri.

Teicējs: 
Jānis Pētersons Kārļa dēls (dzimis 1930.gadā, Jaunnaudiešos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
Pierakstīts 1987.gadā
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.).

Lielais ezers- Latvijas Valsts arhīva kartē: LVA, 1679-172-1892, kartes pielikums Nr. VI. no 28.VII.1934

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
vietējas nozīmes ģeoloģiskais/ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts. 270 m uz R no Viķvēniem.

Reklāma