Lielās priedes vieta Rubenē

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.06.2020

Rubenes Lielās priedes aptuvenā vieta Krievijas impērijas vienas verstes (1:42000) kartē. 1915. g. 25. lapa.
Koordinātas nav precizētas dabā

Nostāstu vieta: koks/kokaudze

Lielā priede pēc folkloras vācēja K.Bukuma Latviesu valodas institūtam iesūtītajām ziņām bijis kupls, apmēram 5–6 asis garš koks, kas audzis apmēram 300m uz A no Rubenes baznīcas, Rīgas–Valmieras vecā lielceļa Z pusē, Šķestera vecsaimniecības ceļa galā uz grāvja malas.

Vectēvs Kārlim Bukumam stāstījis, ka pie priedes krievu–franču karā aprakti divi (var. – trīs) franču “augstmaņi”, un tā stādīta (viņu) piemiņai.

K. Bukums raksta: "Ja kādu līķi (uz kapiem) veda no A puses (tad tas bija jāved gar baznīcu), tad (bēriniekiem braucot gar) Lielo priedi, sāka zvanīt ar baznīcas zvanu un zvanīja, kamēr (tie) aizbrauca līdz kapsētas ceļa galam; tad zvanīt iesāka ar kapsētas zvanu."

Par Lielās priedes bojāeju K.Bukums, gadu gaitā atkārtoti iesūtot ziņas LU Valodas un literatūras institūtam, sniedz atšķirīgas versijas.

1) "Agrārās reformas laikā kāds nelietis pie priedes sveķainajiem sāniem bija piekūris uguni, tā nokalta un tika nozāģēta." (1962)

2) "Kāds nelietis tās sveķainajos sānos bija iekūris uguni, tā nokalta. Vēl nokaltušu viņu redzēju. Tā netika glābta, uzturēta kā Zauskas priede Smiltenes ce. malā, bet kāds ne visai gudrs novada varas vīrs, kam svēts nav sentēvu tikums, licis šo priedi nozāģēt." (1973)

3) "Lielā priede tika noskausta kolhoza «Kopsolis» laikā. Kāds vieglprātīgs „varonis” priedes sveķainajos sānos bija iekūris uguni. Priedei izdega robs (un) tā nokalta. Kāds kolhoza „varonis” priedi (bija) atvēlējis toreizējam kapsētas saimniekam Pēterim Vīram, lai to saņem kurināšanai. Vīrs viņu nozāģējis un sagatavojis malkai. Pēc dedzināšanas vēl pārsimts gadu sava resnuma un sveķainā stumbra dēļ... priede... šos laikus skatītu." (1977)

Aptuvena Lielās priedes atrašanās vieta skatā no putna lidojuma. 2020.g. 31.marts. V.Grīviņa foto.

Netālu no Rubenes baznīcas apmēram vienā laikā ar Lielo priedi atradies arī cits, ar bēru tradīcijām saistīts koks – Boku Veļu priede. Tā augusi gar Vaidavas ezera A krastu ejošā Rubenes–Cēsu ceļa malā, apmēram 1km uz DDA no Rubenes baznīcas.

Literatūra

LU VLI arhīva materiāli

 

 

 

 

Saistītās vietas

Raksti

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Sakrālās un mītiskās vietas, nostāstu vietas, koki un kokaudzes
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu pagasts. Apm. 250–300 m uz A–ZA no Rubenes baznīcas, Valmieras–Rīgas vecā lielceļa malā.

Reklāma