Līvānu dižkļava

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 11.12.2021

 Līvānu dižkļava. Foto: F.Bobinskis, 2021
1.att. Līvānu dižkļava. Foto: F.Bobinskis, 2021
Koordinātas (WGS 84): 
56.355134, 26.162601
Koordinātas nav precizētas dabā

Dižkoks/savdabīgs koks

Valsts nozīmes dižkoks aug uz Līvānu pilsētas un Jersikas pagasta robežas, Daugavas krastā pie Līvānu Stikla un amatniecības centra, vēsturiskās Līvānu (Liewenhof) muižas centra vietā. Koka suga - parastā kļava (latīņu:  Acer platanoides).

Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" norādītais koka apkārtmērs - 3,74 m.

Kļavas apkārtmērs pēc F. Bobinska veiktā mērījuma 21.07.2022:  1,3 m augstumā - 3,86 m, zem liela zara veidota paresninājuma 0,5 m augstumā - 3,75 m.

Koka stāvoklis apmierinošs, starp pamatstumbru un lielu sānu staru ir pasens plīsums.

Līvānu kļava no ziemeļu puses
2. att. Līvānu dižkļava no ziemeļu puses. Foto: F. Bobinskis

 

Līvānu kļava no DA puses
3.att. Līvānu dižkļava no dienvidaustrumu puses. Foto: F. Bobinskis

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Koki un koku grupas, dižkoki un savdabīgi koki
Pilsēta: 
Līvāni
Aizsardzības kategorija: 
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: dižkoks
Atrašanās vieta: 
Daugavas krastā pie Līvānu Stikla un amatniecības centra.

Reklāma