Madalīnas atteka

Pievienoja: 
Aivars Vilnis, 28.04.2019

Krievijas impērijas vienas verstes (1:42000) karte. 1915.g. izdevums. 25. kvadrāta fragments.
Koordinātas (WGS 84): 
57.380893, 25.384495
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

No “Košu vēra” uz DA lejpus “Baižu” amatnieku – podnieku, krēslinieku – mājām “Klintainēm” Gaujas vecupes gultnē atrodas “Madalīnas atteka”. Šo attekas vārdu uzzināju no Raimonda Renča. Viņš bērnībā  no mājniekiem dzirdējis, ka tur “vecos laikos” noslīcinājusies kāda jauna meita Madalīna. Arī Dzidra Bērtiņa atcerās šo Madalīnas attekas vārdu un pieļauj  šādu vārda skaidrojumu. 

Teicējs: 
Raimondss Renčs
Vācējs: 
Aivars Vilnis

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ūdeņi
Pagasts: 
Liepas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Priekuļu novads, Liepas pagasts. Gaujas kreisajā krastā, 400 m R no no Baižu mājām.

Reklāma