Meņķa pārceltuves vieta

Kādreizējās Meņķa pārceltuves pieturvieta Līvānos. F.Bobinska foto (2017)
Kādreizējās Meņķa pārceltuves pieturvieta Līvānos. F.Bobinska foto (2017)
Koordinātas (WGS 84): 
56.362719, 26.164208
Koordinātas nav precizētas dabā

Pārceltuves galapunkts Līvānos atradās pie Dubnas ietekas Daugavā, nedaudz uz D no Zaķu salas (mūsdienās pussala). Aptuveni 200 m uz Z atrodas Līvānu katoļu baznīca, netālu no tās savulaik atradās baznīcēnus un pārceltuves ceļiniekus apkalpojušais Ubagu krogs.

Daugavas kreisajā krastā pārceltuve piestāja pie "Ozolbirzēm". Uz ziemeļiem no šīm mājām atrodas ciems Meņķis. No šī ciema radies biežāk lietotais pārceltuves nosaukums – Meņķa pārceltuve. Reizēm pārceltuve saukta vienkārši par pārceltuvi pie baznīcas.

Starpkaru periodā pārvadājumus ar Meņķa pārceltuvi veica K.Treilāns. No tā, ka šī perioda materiālos par Līvānu pagastu valdes rīkotām vairāksolīšanām par pārceltuvju nomas tiesībām minētās Meņķa pārceltuves nomas maksas ir 2 un pat 3 reizes mazākas par uz D no tās bijušo Zinkeviča un Vandānu pārceltuvju nomas maksām, var secināt, ka Meņķa pārceltuve bijusi mazāk nozīmīga.

Meņķa pārceltuves prāmis pār Daugavu kursēja vēl 20. gs.otrajā pusē. Atmiņas par kādreizējo pārceltuvi glabā tuvumā esošā Celtuves iela.

 

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Līvānos apm. 200 m uz D no katoļu baznīcas. Starp Dubnas ieteku Daugavā un Zaķu salu. Otrs galapunkts pie Dignājas pagasta "Ozolbirzēm".