Naudēļu 3. robežakmens

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 25.06.2016

Naudēļu 3. robežakmens. 2015.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.
Naudēļu 3. robežakmens. 2015.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.178193, 26.015765
Koordinātas ir precizētas dabā

Senā īpašumu robežzīme, krustakmens

Robežakmeni 2015.gada oktobrī parādīja Maznaudēļu saimnieks M.Gaters. Līdzīgi kā pārējiem Naudēļu robežakmeņiem arī šeit iekaltajam krustam divi pretējie gali ir slēgti (T veida).

Akmens izmēri: augstums – 20cm, platums – 60cm, garums – 90cm.

Krustu veidojošās ar T veida galiem taisnes izmērs – 32cm, otras taisnes garums – 38cm.

Naudēļu 3. robežakmens. 2015.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.

 

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, senās īpašumu robežzīmes, krustakmeņi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
100m uz D no Lielnaudēļu dzīvojamās mājas, Gaujas krastā. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma