Naudēļu 3. robežakmens

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 25.06.2016

Naudēļu 3. robežakmens. 2015.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.178193, 26.015765
Koordinātas ir precizētas dabā

Senā īpašumu robežzīme / krustakmens

Robežakmeni 2015.gada oktobrī parādīja Maznaudēļu saimnieks M.Gaters. Līdzīgi kā pārējiem Naudēļu robežakmeņiem arī šeit iekaltajam krustam divi pretējie gali ir slēgti (T veida).

Akmens izmēri: augstums – 20cm, platums – 60cm, garums – 90cm.

Krustu veidojošās ar T veida galiem taisnes izmērs – 32cm, otras taisnes garums – 38cm.

Naudēļu 3. robežakmens. 2015.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.

 

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, senās īpašumu robežzīmes, krustakmeņi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
100m uz D no Lielnaudēļu dzīvojamās mājas, Gaujas krastā. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma