Pārceltuves vieta pie Līvānu muižas

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 05.12.2022

1. att. Skats uz bijušās pārceltuves vietu no Daugavas labā krasta. Foto: F.Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.353385, 26.162140
Koordinātas nav precizētas dabā

Pārceltuve

20. gadsimta 20.- 40. gadu avotos  tiek minētas trīs pārceltuves pār Daugavu Līvānos vai to tiešā tuvumā:

1) Meņķa jeb baznīcas pārceltuve pie katoļu baznīcas;

2) Zinkeviča pārceltuve iepretīm Dignājas pagasta "Straumītēm", "Ceriņiem";

3) Vandānu pārceltuve iepretīm Dignājas pagasta Vandānu ciemam. 

Vairākās 20. gadsimta otrās desmitgades kartēs ir norādīta vēl viena pārceltuves vieta - blakus Līvānu muižas kompleksam.

2. att. Izgriezums no kartes  "1914-1919 West. Osteuropa". (1)

Nevienā no kartēm, kurās pārceltuve atzīmēta šajā vietā, nav attēlota ne Meņķa pārceltuve aptuveni 1 km uz ziemeļiem, ne arī Zinkeviča pārceltuve 1,1 km uz dienvidiem. Ja aplūkotajās kartēs attēlotā situācija atbilda reālajai, var secināt, ka pārceltuvju atrašanās vieta Līvānos laika gaitā ir mainīta un pie muižas komplesa esošās pārceltuves vietā tikušas izveidotas divas pārceltuves 2,1 km attālumā viena no otras. 

Ir atrodama vēlāku gadu liecība par vēlmi atjaunot pārceltuves darbību pie muižas. 1936. gadā presē ir pieminēts Meņķa pārceltuves nomieka lūgums pārvietot pārceltuvi nedaudz augšup pa Daugavu pie Līvānu muižas, jo tur Daugava esot šaurāka, līdz ar to būtu vieglāka pārcelšanās ledus iešanas laikā. Līvānu pilsētas valde šim lūgumam nav piekritusi, jo tādā gadījumā tur 2 kilometru garā joslā strādātu jau veselas trīs celtuves, bet pilsētas lejas galā jeb Dubnas labā krasta pilsētas daļā nebūtu nevienas. (2)

3. att. izgriezums no kartes "1914-1919 Karte des westlichen Russlands". (3)

Kartogrāfiskajā materiālā redzams, ka Daugavas kreisajā krastā netālu no aplūkotās pārceltuves nobrauktuves atradies krogs, par kuru sīkāka informācija vēl būtu noskaidrojama. Mūsdienās dabā no bijušā kroga ēkas nav saglabājušās nekādas liecības. No pārceltuves piebraucamā ceļa saglabājusies daļa kā tuvējo māju piebraucamā ceļa posms. Piekļuve Daugavai ir iebraukta aptuveni 150 m uz ziemeļiem no kādreizējās pārceltuves nobrauktuves. Daugavas labajā krastā pārceltuves piebraucamais ceļš nav saglabājies.

4. att. Izgriezums no Latvijas armijas 1920.-to gadu beigās izdotās topogrāfiskās kartes mērogā 1:75000. (4)

Avoti

1 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

2 Domstarpības par celtuvi // Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 2 (09.01.1936), Skatīts: http://periodika.lv

3 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

4 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, pārceltuves
Pagasts: 
Jersikas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Daugavas labajā krastā: Jersikas pagastā pie īpašumiem "Daugavlejas", "Jaunā muiža". Kreisajā krastā: starp "Arājiem", "Vidmaļiem".

Reklāma