Pārceltuves vieta pie Līvānu muižas

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 05.12.2022

1. att. Skats uz bijušās pārceltuves vietu no Daugavas labā krasta. Foto: F.Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.353385, 26.162140
Koordinātas nav precizētas dabā

Pārceltuve

20. gadsimta pirmās puses avotos  tiek minētas trīs pārceltuves pār Daugavu Līvānos vai to tiešā tuvumā:

1) Meņķa jeb baznīcas pārceltuve pie katoļu baznīcas;

2) Zinkeviča pārceltuve iepretīm Dignājas pagasta "Straumītēm", "Ceriņiem";

3) Vandānu pārceltuve iepretīm Dignājas pagasta Vandānu ciemam. 

Vairākās 20. gadsimta sākuma kartēs ir norādīta vēl viena pārceltuves vieta - blakus Līvānu muižas kompleksam.

2. att. Izgriezums no kartes  "1914-1919 West. Osteuropa". (1)

Nevienā no kartēm, kurās pārceltuve atzīmēta šajā vietā, nav attēlota pārceltuve pie baznīcas aptuveni 1 km uz ziemeļiem. No tā var spriest, ka pārceltuves atrašanās vieta laika gaitā ir mainīta un celtuve abās vietās vienlaicīgi nav darbojusies. Iemeslus tam, kādēļ šāda atrašanās vietas maiņa varētu notikt, redzam no 1936. gadā presē pieminēta Meņķa pārceltuves nomieka lūguma pārvietot pārceltuvi nedaudz augšup pa Daugavu pie Līvānu muižas, kur, kā to no kartēm redzam, tā kādā laika posmā jau ir atradusies, jo tur Daugava esot šaurāka, līdz ar to būtu vieglāka pārcelšanās ledus iešanas laikā. Līvānu pilsētas valde šim lūgumam nav piekritusi, jo tādā gadījumā tur 2 kilometru garā joslā strādātu veselas trīs celtuves, bet pilsētas lejas galā jeb Dubnas labā krasta pilsētas daļā nebūtu nevienas. (2)

3. att. izgriezums no kartes "1914-1919 Karte des westlichen Russlands". (3)

Kartogrāfiskajā materiālā redzams, ka Daugavas kreisajā krastā netālu no pārceltuves nobrauktuves atradies krogs, par kuru sīkāka informācija vēl būtu noskaidrojama. Mūsdienās dabā no bijušā kroga ēkas nav saglabājušās nekādas liecības. No pārceltuves piebraucamā ceļa saglabājusies daļa kā tuvējo māju piebraucamā ceļa posms. Piekļuve Daugavai ir iebraukta aptuveni 150 m uz ziemeļiem no kādreizējās pārceltuves nobrauktuves. Daugavas labajā krastā pārceltuves piebraucamais ceļš nav saglabājies.

4. att. Izgriezums no Latvijas armijas 1920.-to gadu beigās izdotās topogrāfiskās kartes mērogā 1:75000. (4)

Avoti

1 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

2 Domstarpības par celtuvi // Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 2 (09.01.1936), Skatīts: http://periodika.lv

3 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

4 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, pārceltuves
Pagasts: 
Jersikas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Daugavas labajā krastā: Jersikas pagastā pie īpašumiem "Daugavlejas", "Jaunā muiža". Kreisajā krastā: starp "Arājiem", "Vidmaļiem".

Reklāma