Priežu ceļš

Priežu ceļš no Mazilzēnu puses. 2015.g. decembris. Edgara Žīgura foto
Priežu ceļš no Mazilzēnu puses. 2015.g. decembris. Edgara Žīgura foto
Koordinātas (WGS 84): 
57.178530, 25.930921
Koordinātas ir precizētas dabā

Senie ceļi un to fragmenti

Ceļš vedis uz Mazilzēnu saimniecību. Visticamāk izveidojies 19.gs., attīstoties saimniecībai, izmantots līdz 20.gs. otrajai pusei. Mūsdienās ceļš netiek lietots, aizaudzis ar krūmiem, bet tā trasi iezīmē priedes.
 

Priežu ceļš. 1927.g. topogrāfiskajā kartē. Mērogs 1:75000


 

Vietvārds: ceļi un robežas

Ceļa nosaukums veidojies pateicoties ainaviskām priedēm, kas aug gar ceļa malām.

 

Teicējs: 
Elda Krastiņa (dzimusi Raistere, Rankā 1927.g., dzīvo Ilzēnos)
Vācējs: 
Edgars Žīgurs
Laiks: 
2015.gada decembris
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Ceļa Z gals iezīmējās ap 60m uz R no Mazilzēnu mājām, savukārt tā D gals krustojas ar tagadējo Jaunpiebalga - Paupi - Jēci autoceļu, apmēram 500m uz A (Jaunpiebalgas virzienā) no Jēciem. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts