Pūriņš

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 30.07.2016

Koordinātas (WGS 84): 
56.273785, 26.369888
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: koks, kokaudze

Par Pūriņu vietējie iedzīvotāji sauc nelielu mežiņu, kas atrodas starp Rožkalnu pagasta Neicenieku un Augšmuktu ciemiem un esot "iesaukts tā no senseniem laikiem".

Vārds "pūriņš" lejzemnieku literārajā valodā būtu tulkojams kā "purviņš". Purva šeit gan nav. Vietvārda izcelsme skaidrojama ar to, ka mežiņš pie noteiktiem apstākļiem mēdzis būt visai mitra vieta, jo atrodas nedaudz zemākā līmenī par apkārtējām pļavām un tīrumiem. Senāk Pūriņā augušas galvenokārt egles. Tās padomju laikā izzāgētas, pēc tam saauguši lielākoties lapu koki un krūmi.

Teicējs: 
Vladislavs Cars, dzim. 1938.g. Augšmuktos, Lidija Zeļčāne, dzim. 1942. g. Augšmuktos
Vācējs: 
Filips Bobinskis
Laiks: 
2016.gads
Avots: 

Filipa Bobinska Augšmuktu skrajciema mutvārdu vākumi.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, koks, kokaudze
Pagasts: 
Rožkalnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Vārkavas novada Rožkalnu pagasts, starp Neiceniekiem un Augšmuktiem.

Reklāma