Sila Tenclavas

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 17.03.2016

Sila Tenclavu dzīvojamā māja. 2015.gada jūlijs. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.206406 26.061452
Koordinātas ir precizētas dabā

Mežsarga sēta

Ziņas

2015.g. jūlijā Sila Tenclavas (pēc īpašuma sadales - Paulas) apsekoja Edgars Žīgurs, Gints Skutāns un Vēsma Johansone.

Ēkas

Dzīvojamā māja

Sila Tenclavu dzīvojamā māja. 2015.gada februāris. Edgara Žīgura foto.

Celšanas laiks – nav zināms, analizējot līdzīgas ēkas tuvākajā apkārtnē, visdrīzāk, 19./20.gs. mija. Pamati mūrēti no laukakmeņiem kaļķu un grants javā. Māja celta no sarkaniem ķieģeļiem. Jumts divslīpju, pēc remonta segts ar profilēta skārda loksnēm. Domājams, ka sākotnēji ēkai bijis skaidu jumts. Ēkai divas ārdurvis un divi skursteņi. Māja nesen remontēta: nomainīts jumta segums, logi un ārdurvis.

Rija

Sila Tenclavu rija. 2015.gada februāris. Edgara Žīgura foto.

No kādreizējās rijas palikusi tikai viena telpa, domājams, ka tā ir rijas daļa. Lai gan telpā nav krāsns palieku, tomēr esošās ārdu sijas un telpas konstrukcija (cirtnis) atbilst rijas būvniecības tradīcijām. Rijai blakus piebūvētā dēļu nojume (garāža) un jumts izbūvēts krietni vēlāk (~ 20.gs. 2.pusē). Rija kādreiz bijusi gan ar piedarbu, gan, iespējams, gubeņiem, par to liecina blakus esošie pamatu akmeņi.

Tagad redzamā rija celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati – akmens paviļas, zemē iegrimuši. Pašreizējais jumts divslīpju, segts ar šīfera loksnēm. Telpai ir bijušas divas durvis, visticamāk, vienas vedušas uz kādreizējo piedarba telpu.

Saimniecības ēka

Sila Tenclavu saimniecības ēka. 2015.gada februāris. Edgara Žīgura foto.

Mazākām saimniecībām un mežsargu mājām Vidzemē vērojama tradīcija vienā garā taisnstūrveida saimniecības ēkā apvienot dažāda saimnieciska rakstura telpas. Parasti šādās garās ēkās zem viena jumta atradās kūts, stallis, ratnīca un šķūnis. Šāda iezīme vērojama arī Sila Tenclavu saimniecības ēkā.

Saimniecības ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati - no laukakmeņiem, kas stiprināti ar kaļķu un grants javu. Pamati gandrīz visā ēkas garumā mūrēti augsti (apmēram līdz viduklim), tādējādi tie pilda arī sienas funkcijas. Tas nepieciešams lopiem paredzētajās telpās, lai kūtsmēsli nebojātu apakšējos baļķu vainagus. Ēkas austrumu gala telpai, kas varēja pildīt šķūņa vai ratnīcas funkcijas, pamati izmūrēti uz pusi zemāki. Jumts divslīpju, tagad segts ar šīfera loksnēm. Jumta pārkare ēkas priekšā veido paspārni. Ēka sastāv no 4 telpām, no kurām divas, austrumu pusē esošās telpas, ir atdalītas ar ēkas korpusam caurejošām starpsienām. Katrai telpai ir savas durvis, divas divviru un divas vienviru. Saimniecības ēkas austrumu puses zelmenī vienviru durtiņas (lūka), tātad bēniņi (kūtsaugša) izmantoti siena glabāšanai. Zelmeņa dēļu apšuvums dekoratīvs – pamīšus likti dēļi ar taisniem un trijstūrveida formā apzāģētiem galiem.

Pagrabs - pūnīte

Sila Tenclavu pagrabs - pūnīte. 2015.gada jūlijs. Edgara Žīgura foto.

Par ēku nav plašākas informācijas. Pūnīte/ šķūnītis uzcelts virs pagraba.

Iedzīvotāji

Jēkabam Kalniņam divas meitas- Liene (prec. Medvede); Milda (prec. Zivtiņa), viņam 1940. gada 21. jūlijā piederēja 24.18 ha liela zemes platība īpašumā Sila Tenclavas. Īpašums tiek sadalīts. Aina Medvede savu daļu (12.8 ha) noraksta meitai Inetai Roķei. Īpašuma daļa pārdota, un mājai izveidots jauns nosaukums Paulas.

Avoti un literatūra

Edgara Žīgura personīgais arhīvs.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja krājuma materiāli.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Mežsargu sētas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Gaujas kreisajā krastā, 1,7km ZA no Mosteņu ezera. Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Reklāma