Spoku kalniņš

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 23.09.2016

Skats no Spoku kalniņa Paupu virzienā. 2014.g. septembris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.175340, 25.994224
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Spoku kalniņš.

Teicējs: 
Aina Damroze (Oliņi, dz.1942.g.), Egons Klapars (Vecpaupi)
Vācējs: 
Gints Skutāns, Edgars Žīgurs
Laiks: 
2014.g. septembris

Nostāstu vieta

Pakalna virsotne orientēta A - R virzienā un dažu metru augstumā izceļās uz apkārtējā reljefa fona. Pakalna A mala daļēji norakta, uzlabojot blakus esošo ceļu. Ceļa (A) pusē pakalns apaudzis ar jaunām priedētēm, bet virsotne un ZR nogāze saglabājusies kā pļava.

Ceļš pie Spoku kalniņa. Kalniņš attēla labajā pusē. 2014.g. septembris. Edgara Žīgura foto.

Ziņas

Vietas nosaukums un nostāsti zināmi vietējiem iedzīvotājiem.

Kalna apkārtnē spokojoties. Visbiežāk šeit redzētas gaismiņas, maldugunis.

Dažkārt nostāstus skaidro ar to, ka kādreiz aiz kalniņa DA virzienā atradās Jaunpiebalgas dzelzceļa stacija un tās gaismas tumšā laikā mirdzējušas cauri mežam. 

Avoti un literatūra

Ginta Skutāna un Edgara Žīgura 2014.g. septembra ekspedīcijas materiāli.

 

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Sakrālās un mītiskās vietas, nostāstu vietas, kalni, Vietvārdi, reljefa forma
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Ceļa Jaunpiebalga–Paupi–Jēci kreisajā malā (arī ceļa vietā), apmēram 200m pirms kokzāģētavas, kas atrodas ceļa pretējā pusē un 500m uz DA no Jaunkrūzēm. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts.

Reklāma