Strūdziņa

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 07.02.2016

Lejas Nedēļas un Jaunpiebalgas (Vitanda) dzirnavas ar vietvārdiem. Jaunpiebalgas muižas 1871.-1872. g. kartes fragments. LVVA, 1679. f., 194. apr., 434. lieta.
Koordinātas (WGS 84): 
57.180032, 26.026997
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

Rakts grāvis Gaujas labajā krastā, kurš sākās turpat netālu- pie Jaunpiebalgas- Rankas lielceļa. Agrāk šeit bija uzpludināts dzirnavezers - Dambis, kuram dienvidu pusē bija vairākas astes, kuras sauca par strūdziņām. Tā garums taisnā līnijā nepārniedza 330 metrus, taču funkcionē kā Gaujas pieteka, pavasaros pārplūst. Apkārt ezeram gāja taciņa uz Stāvajiem krastiem un Naudēļiem, un šaurākā vietā pāri strūdziņas astei, bija pārmesti divi koki kā tilts. Šī taka labi saglabājusies krūmājā līdz mūsdienām, 2014.gadā attīrīta kā Gaujas labā krasta taka. Mūsdienās ezers ir nolaists, un tā vietā palicis tikai viens grāvis - Strūdziņa. Vietējie māju iedzīvotāji (Lejas Nedēļas, Kalna Nedēļas) labi zināja šo nosaukumu, kaut arī īsti neuzskatīja par vietvārdu.

Teicējs: 
Knāķis Jānis Antona dēls (dzim. 1924.g., Lejas Nedēļās); Daina Pētersone Kārļa meita (dz. 1939.g., no 1943.g. dzīvo Lejas Nedēļās)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2016.gada 30.janvāris
Avots: 

G.Skutāna Jaunpiebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2016.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ūdeņi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 250 m uz DR no Lejas Nedēļu mājām.

Reklāma