Vecpiebalgas pilskalns (Griškas kalns)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 02.12.2019
Organizācija: 

Griškas kalns 2005.gada oktobrī. V.Grīviņa foto.
Griškas kalns 2005.gada oktobrī. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.059151,25.825962
Koordinātas ir precizētas dabā

Nozīmīgākais Vecpiebalgas apkārtnes (Piebalgas pilsnovada) centrs vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumā (800.- 1300.g.) bija Vecpiebalgas pilskalns (saukts arī par Griškas kalnu, Cepures kalnu, Balgas un Veļķu pilskalnu). Mūsdienās biežāk lietoto Griškas kalna nosaukumu pilskalns ieguvis no tā pakājē bijušā  Griškas kroga. Lai gan pilskalnā arheoloģiskie izrakumi nav veikti, vadoties no pilskalna nogāzes nobrukumu atsegumiem, konstatēts ap 1m biezs kultūrslānis, kas liecina par ilgstošu apdzīvotību un nozīmīgu latgaļu cilšu centru. Pilskalna rietumu pusē lokalizējama priekšpils vieta. Vecpiebalgas pilskalns diezgan vienprātīgi vēsturnieku vidū tiek saistīts ar 1224.gada Tālavas dalīšanas dokumentā minēto Prebalgu. Pēc Tālavas dalīšanas Piebalgas apkārtne nonāk Rīgas bīskapijas, vēlāk arhibīskapijas pārvaldītajā teritorijā. Domājams, ka pilskalns kā nocietinājums izmantots līdz pat 1340.gadam, kad Vecpiebalgā pēc Rīgas arhibīskapa pavēles sāk celt mūra pili. Pilskalns atrodas nozīmīgu seno ceļu, kas veduši no Rīgas uz Pleskavu un no Kokneses uz Cēsīm ceļu krustojumā.

Griškas kalns 2024.g. 1. aprīlī. V.Grīviņa foto.
Griškas kalns 2019.gada aprīlī. V.Grīviņa foto.

 

Aizsardzības kategorija: 
valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis
Atrašanās vieta: 
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas centrā pie Grišku mājām (kādreizējā kroga), autoceļa Cēsis - Madona kreisajā pusē

Reklāma