Ventertiltiņš

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 30.10.2015

Ventertiltiņa vieta 2015.gada 29.oktobrī, G.Skutāna foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.1751204, 26.0104682
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ceļi un robežas

Tiltiņš uz Strumpes upītes, kas veda no Naudēļu ciema uz Garaušiem, kur bija tilts pār Gauju. Atradās Jaunnaudēļu zemē, kas piederēja Venteriem. Pēc jaunā Gaujmalas lielceļa izbūves, tika pamests un ceļš aizarts.

Teicējs: 
Velta Zadiņa Pētera meita (dzimusi Rusova1939.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 29.oktobrī
Avots: 

G.Skutāna Jaunpiebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ceļi un robežas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 440 m DR no Vecnaudēļu mājām.

Reklāma