Ziedot Historia.lv

Historia.lv tapusi un attīstās (Par projektu) kā brīvpieejas, atvērto datu koncepciju atbalstošs projekts, kura virsmērķis nav peļņas gūšana, bet Latvijas valstiskuma un latviskās identitātes stiprināšana, Latvijas kultūras mantojuma un kultūras pieminekļu saglabāšana un popularizācija. Tomēr projekta uzturēšanai un pilnveidošanai nepieciešami finanšu līdzekļi. Tāpēc aicinam visus, kuri to var, ziedot Historia.lv.

Ziedot iespējams projektam kopumā (serveris, apkalpošana, programmatūras uzturēšana, jaunināšana, pilnveidošana, satura plānveida papildināšana, lietotāju atbalsts, utml.), kādam jau esošam Historia.lv apakšprojektam (Aktuālie projekti) vai arī Jūsu izvēlētiem mērķiem (konkrētu, Jums svarīgu vietu, personu aprakstu izveidošana, pētījumu veikšana, dokumentu, grāmatu digitalizācija, utml.)

Ziedojuma saņēmējs: 

Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis”, reģ.nr. 40008060050
Banka: Swedbank, LV36HABA0551047775070

Reklāma

Ziedot