Ziedot Historia.lv

Historia.lv tapusi un attīstās (Par projektu) kā brīvpieejas, atvērto datu koncepciju atbalstošs projekts, kura virsmērķis nav peļņas gūšana, bet Latvijas valstiskuma un latviskās identitātes stiprināšana, Latvijas kultūras mantojuma un kultūras pieminekļu saglabāšana un popularizācija. Tomēr projekta uzturēšanai un pilnveidošanai nepieciešami finanšu līdzekļi. Tāpēc aicinam visus, kuri to var, ziedot Historia.lv.

Ziedot iespējams projektam kopumā (serveris, apkalpošana, programmatūras uzturēšana, jaunināšana, pilnveidošana, satura plānveida papildināšana, lietotāju atbalsts, utml.), kādam jau esošam Historia.lv apakšprojektam (Aktuālie projekti) vai arī Jūsu izvēlētiem mērķiem (konkrētu, Jums svarīgu vietu, personu aprakstu izveidošana, pētījumu veikšana, dokumentu, grāmatu digitalizācija, utml.)

Ziedojuma saņēmējs: 

SIA “Apvārsnis”
Reģ. nr. 50103602191
Banka “Luminor”
Konta Nr. LV65RIKO0002013272541

Ziedot var arī internetā, iemaksājot naudu SIA “Apvārsnis” PayPal kontā (aktīvā saite "Ziedot" blokā lapas labajā slejā).

Reklāma

Ziedot