Auziņš, V. Bases spēlēšanas tradīcijas Latvijā. 2014. 80.lpp.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.12.2014

Vēsturiskie materiāli liecina, ka latviešu tautas mūzikā plaši tika spēlēts stīgu instruments, ko sauca par basi. Citi nosaukumi: dižā base, basīte, bass, basss, bašele, čellobase. Base tiek minēta gan dainās, gan 19. gs. periodikā, gan arī redzama daudzās 20. gs. fotogrāfijās, taču mūsdienās šo instrumentu folkloras kopās spēlē ļoti reti. Šobrīd ir zināms, ka tikai četrās folkloras kopās ir saglabājušās iepriekšējo paaudžu meistaru darinātas basītes, kuras ir spēlēšanas kārtībā un tiek spēlētas ikdienā:

  • Rencēnu “Rota”,
  • Jelgavas “Dimzēns”,
  • Maskačkas spēlmaņi,
  • Folkloras kopa “Dandari”.

Ir arī zināmas, ka tikai divās kopās tiek spēlētas bases, kas izgatavotas mūsdienās vietējo meistaru rokām:

  • Launkalnes folkloras kopā,
  • Amatas pagasta folkloras kopā “Ore”.

Citās kopās mūsdienās basam lieto rūpnieciski ražotus kontrabasus, čellus un elektriskās vai akustiskās basģitāras. Viens no galvenajiem cēloņiem, kāpēc tradicionālās bases tiek lietotas tik reti, ir instrumenta nepieejamība, informācijas trūkums, kā to izgatavot, un meistaru trūkums Latvijā, kuri tās gatavotu.

Šī pētījuma mērķis ir dokumentēt tradicionālās bases spēlēšanas tradīciju, intervējot bases spēlētājus vai viņu radiniekus, ierakstot viņu spēlēšanas manieri un analizējot citu saistīto informāciju. Šis bases spēlēšanas tradīciju pētījums ir turpinājums iepriekš veiktajam pētījumam “Tradicionālās bases Latvijā”, kas satur detalizētu informāciju par pašu bases instrumentu. Tas ir lejupielādējams vietnē http://basites.wordpress.com/e-gramata/.

Pētījuma ietvaros par bases spēlēšanas tradīcijām tika intervēti 8 cilvēki, kas saistīti ar bases spēli mūsdienās vai arī kas varēja sniegt ziņas par bases spēles tradīciju iepriekšējās paaudzēs. Izpētes laikā tika atrastas arī 2 publikācijas un 81 fotogrāfija, kas tika izmantotas, lai analizētu bases spēles tradīciju no 19. līdz 21. gadsimtam.

Rezultātā izstrādātais pētījums satur apkopojumu par bases spēlēšanas tradīcijām Latvijā no 19. līdz 21. gadsimtam. Tajā iekļautas vēsturiskas publikācijas un fotogrāfijas, kas satur informāciju par basēm, intervijas ar spēlētājiem vai viņu radiniekiem, fotogrāfijas un arī saites uz videomateriāliem tiešsaistē, kas tika uzņemti pētījuma laikā. Analizējot iegūtos materiālus, tika izstrādāts kopsavilkums par bases spēles tradīcijām Latvijā.

Grāmatas nodaļā:
Tradīcija atradīsiet kopsavilkumu par bases spēles tradīcijām Latvijā.
Intervijas atradīsiet intervijas ar pētījumā izvēlētiem bases spēlētājiem.
Raksti atradīsiet periodikas rakstus par bases spēlēšanu.
Fotogrāfijas atradīsiet fotogrāfijas, kurās redzamas bases, to aprakstus un saistīto informāciju.
Pielikumi atradīsiet dažādus analīzes kopsavilkumus tabulu, karšu un attēlu veidā.

Reklāma