Pamatplāns pašvaldībām

Ņemot vērā pagastu vēsturisko, joprojām nezūdošo nozīmi Latvijas lauku sociālekonomiskajā un kultūras dzīves tīklojumā, Historia.lv ietvaros, neskatoties uz valsts tagadējo dalījumu novados, par administratīvajām pamatvienībām (kuru vidējais lielums/iedzīvotāju skaits ir ņemts vērā, aprēķinot Pamatplāna izmaksas) tiek uzlūkoti pagasti un pilsētas.

Pamatplānā ietilpst:

1) Pašvaldības sniegtās informācijas ievietošana un aktualizēšana Historia.lv, izveidojot pašvaldības (pagasta/pilsētas) profilu ar pamatsadaļām: Vēsture, Daba, Saimniecība, Izglītība un kultūra. Pašvaldības profila sadaļas ir pieejamas atsevišķā izvēlnē, kad Historia.lv lietotājs sākumlapā veic informācijas atlasi, izvēloties konkrēto pagastu vai pilsētu;
2) Pašvaldības teritorijā darbojošos Historia.lv līdzstrādnieku un organizāciju atbalsts kalendārā gada (Pamatplāna abonēšanas termiņš) ietvaros – konsultācijas par Historia.lv lietošanu, dažādiem ar lokālās vēstures pētīšanu saistītiem jautājumiem (darba plānošana, materiālu apzināšana, vākšana, apkopošana, apstrāde, strukturēšana, publicēšana...), iesniegtā satura rediģēšana. 
(Līdzstrādnieku un organizāciju līdzdalība un darba iespējas Historia.lv nav atkarīgas no tā vai attiecīgā pašvaldība, kurā līdzstrādnieki vai organizācijas darbojas, ir vai nav abonējusi Historia.lv Pamatplānu. Pamatplāns toties garantē ātru un atbilstošu konsultāciju un/vai atbalsta saņemšanu Pamatplānu abonējušās pašvaldības novadpētniekiem/līdzstrādniekiem un organizācijām. Kā arī - abonējot Historia.lv, attiecīgā pašvaldība atbalstīs platformas uzturēšanu, palīdzot veidot izpratni un iepazīt vietējo, lokālo un lielo, kopējo vēsturi.
3) Reklāma (reklāmkarogu izvietošana) Historia.lv atbilstošajās lapās (visas satura vienības, kuras piesaistītas konkrētajam pagastam vai pilsētai) pašvaldības uzņēmējiem, kas darbojas tūrisma/kultūrvēstures jomā.

Pamatplāna cenas:

  • Pagastam/mazpilsētai (atbalsts līdz 5 līdzstrādniekiem no pagasta/mazpilsētas) - 340 eiro gadā ; 
  • Pilsētai (atbalsts līdz 10 pers) - 790 eiro gadā;
  • Valstspilsētai (līdz 20 pers.) 1790 eiro gadā.

Plašāka informācija:

Valters Grīviņš, Historia.lv redaktors

[email protected], 29151826

Reklāma

Ziedot