Pamatplāns pašvaldībām

Ņemot vērā pagastu vēsturisko, joprojām nezūdošo nozīmi Latvijas lauku sociālekonomiskajā un kultūras dzīves tīklojumā, Historia.lv ietvaros, neskatoties uz valsts tagadējo dalījumu novados, par administratīvajām pamatvienībām (kuru vidējais lielums/iedzīvotāju skaits ir ņemts vērā, aprēķinot Pamatplāna izmaksas) tiek uzlūkoti pagasti un pilsētas.

Pamatplānā ietilpst:

1) Pašvaldības informācijas ievietošana un aktualizēšana Historia.lv, izveidojot pašvaldības profilu ar pamatsadaļām: Vēsture, Daba, Saimniecība, Izglītība un kultūra. Saite uz pašvaldības profilu ir pieejama, kad Historia.lv lietotājs sākumlapā veic informācijas atlasi, izvēloties konkrēto pagastu vai pilsētu;
2) Pašvaldības teritorijā darbojošos Historia.lv līdzstrādnieku un organizāciju atbalsts kalendārā gada (Pamatplāna abonēšanas termiņš) ietvaros – konsultācijas par Historia.lv lietošanu, dažādiem ar lokālās vēstures pētīšanu saistītiem jautājumiem, iesniegtā satura rediģēšana. 
(Līdzstrādnieku un nevalstisko organizāciju līdzdalība un darba iespējas Historia.lv nav atkarīgas no tā vai attiecīgā pašvaldība, kurā līdzstrādnieki vai organizācijas darbojas, ir vai nav abonējusi Historia.lv Pamatplānu. Pamatplāns toties garantē ātru un atbilstošu konsultāciju un/vai atbalsta saņemšanu Pamatplānu abonējušās pašvaldības novadpētniekiem/līdzstrādniekiem un organizācijām.)
3) Reklāma (līdz 5 vienībām) Historia.lv atbilstošajās lapās (visas satura vienības, kuras piesaistītas konkrētajam pagastam vai pilsētai) pašvaldības uzņēmējiem, kas darbojas tūrisma/kultūrvēstures jomā.

Pamatplāna cenas:

  • Pagastam/mazpilsētai (atbalsts līdz 10 līdzstrādniekiem no pagasta/mazpilsētas) - 290 eiro gadā ; 
  • Pilsētai (atbalsts līdz 15 pers) - 490 eiro gadā;
  • Republikas nozīmes pilsētai (līdz 25 pers.) 990 eiro gadā.

Plašāka informācija:

Valters Grīviņš, Historia.lv redaktors

[email protected], 29151826

Reklāma

Ziedot