Balode, L. Senatnes vārdiskie pieminekļi. Zinātne un tehnika, 1987.g., Nr.1.

Pievienotais Laimutes Balodes raksts "Senatnes vārdiskie pieminekļi", kas publicēts žurnālā Zinātne un tehnika, 1987.g.1.nr.27 - 28.lpp., ir veltīts etnonīma zemgaļi lietojumam mājvārdos.

Reklāma