Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi. Vēstures sesijas materiāli

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.08.2014

2002.gada 24.-25.janvāris

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi

(Latviešu valoda, slāvu valodu pētīšanas problēmas (leksika, teksts, diskurss, valodas vēsture, etimoloģija, dialektoloģija, valodas struktūra, lingvistikas didaktika), vācu valodas lingvistiskie un metodiskie aspekti, angļu valodas lingvistiskie un sociolingvistiskie aspekti dažādu kultūru kontekstā, angļu literatūras un mācību metodikas jautājumi, latviešu literatūra un kultūra, krievu un pasaules literatūra un kultūra, vēsture).

Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas,Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Anglijas, Vācijas.

Reklāma