Eniņš, G. Tēvzemes 22 dārgumi vienā latvju sētā. Lauku Dzīve, 1988.

Pievienotajā Gunta Eniņa rakstā "Tēvzemes 22 dārgumi vienā latvju sētā", kas publicēts žurnālā Lauku Dzīve 1988. gadā (numurs nezināms), autors aprakstījis Drapešu pagasta Viļņu mājās dzīvojušā Voldemāra Mārtinsona (dzim.1911) sniegtos apkārtnes vietvārdus.