Velna pēda akmenī Vīļuma mājas ganībās

Briedēniešu pag. Vīļuma mājas saimnieka tēvs, Miķelsons, stāstīja, ka kādreiz velns nodomājis pār Gauju būvēt tiltu. Salasījis akmeņus – lielos padusē, mazos bikšu kabatās un aiz bikšu skroti sabāzies, steidzies uz Gauju, bet par nelaimi iedziedājies gailis un velns steidzies atpakaļ uz Rābuta ezera dzelmi, akmeņus nosviedis un izbēris Vīļuma mājas ganībās un uz lielā uzspēris kāju, kur pēda esot redzama.

Vācējs: 
Glabātuve un Nr.: 
LFK, 23.6921