Grīnberga, Paula. Kārļa Bukuma ieguldījums latviešu teiku vākšanā par Kocēnu novadu Zinātniski pētnieciskais darbs kultūrvēsturiskajā mantojumā. Valmiera, 2013. 34.lpp.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.09.2014

Darbā analizēta literatūra par folkloras vācējiem Latvijā 20. gadsimtā, Latvijas folkloras krātuves darbības virzieniem un vēsturi, sniegts Kārļa Bukuma dzīves stāsts un apkopots Kārļa Bukuma devums Latvijas folkloras krātuvei. Praktiskajā daļā tika atlasītas un analizētas teikas par Kocēnu novadu.

Reklāma