Jaunpiebalgas mācītājmuižas karte – "Pastorat Pebalg-Neuhof" 1872. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.02.2016

Jaunpiebalgas mācītājmuižas karte– "Pastorat Pebalg-Neuhof".  Zīmējis Roberts Bekers (Robert Becker). Mērogs 1:5200. 1872. gads. LVVA, 1679. f., 194. apr., 433. lieta. 

Reklāma