J.Auzenbahs Manas dzīves stāsts, 1948 (Pirmpublicējums)

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 01.03.2018

Pievienotās bijušā latviešu strēlnieka, sabiedriska darbinieka, skolotāja un Cēres pagasta zemnieka Jāņa Auzenbaha ( 1896 – 1948) atmiņas tapušas autora pēdējos mūža mēnešos 1948. gadā kā pēcnācējiem atstājams stāstījums par savu dzīvi un dzimtas vēsturi.

 Atmiņas, kuru oriģināls glabājas R.Auzenbaha ģimenē Pūres pagastā, sastāv no 27 nelielām nodaļām. Pirmās divas no tām vēsta par J.Auzenbaha senčiem. Seko apraksts par autora bērnību Cērkstes, Irlavas, Šlokenbekas pagastos.

 No piektās nodaļas sniegtas atmiņas par Pirmā pasaules kara gadiem: ģimenes bēgšana no Šlokenbekas, autors iestāšanās 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljonā 1915. gada augustā (plašākas atmiņas par strēlnieku gaitām J.Auzenbahs publicējis 1928. g. izdotā grāmatā „Varoņpuikas”, fragmenti no kuras publicēti arī starpkaru perioda periodikā), dzīve pēc ievainojumu gūšanas. No šī perioda atmiņām gūstams ieskats mācībās Rīgas Izglītības Biedrības reālskolā, dzīvē Mūkusalas kara invalīdu un Matīsa ielas nespējnieku patversmēs, kā arī nelegālās sociāldemokrātiskās organizācijas „Spartaks” darbībā, kuras dēļ J.Auzenbaham nācies slēpties no vācu politiskās policijas un 1918. gada maijā pārbēgt uz Padomju Krieviju.

Pēc atgriešanās Latvijā 1921. gadā, kas aprakstīta 14. nodaļā, J.Auzenbaha atmiņas veltītas galvenokārt jaunsaimniecības „Auļi” izveidei un attīstīšanai 1928. gadā Cēres pagastā (šobrīd Pūres pagasta teritorija) iegūtā zemes gabalā.

No 21. nodaļas aprakstīta dzīve „Auļos” Otrā pasaules kara gados un pirmajā pēckara gadā. Īpaši spilgti aprakstīta Krievijas bēgļu un sarkanarmiešu uzvedība, kā arī dažu vietējo iedzīvotāju vēlme iedzīvoties uz līdzcilvēku rēķina jaunā režīma apstākļos.

Šīs J.Auzenbaha atmiņas, īpaši skatot tās kopā ar citviet publicētām autora atmiņām (piem., „Varoņpuikas”, 1928; Mūksalieši //Lāčplēsis, Nr.10( 11.11.1928) u.c.), kā arī ziņām par autora sabiedriskām aktivitātēm, sniedz ieskatu 20. gadsimta pirmās puses Latvijas vēsturē caur viena cilvēka dzīvesstāsta prizmu.

Pielikumi

Personas

Iezīmes

Avoti: 
Memuāri un dienasgrāmatas
Hronoloģija: 
20. gadsimts
Pagasts: 
Pūres pagasts

Reklāma