Jostiņš, J. Dignājas ainas pirms pāris simts gadiem Jēkabpils Vēstnesis, Nr.14 (05.04.1929)

Pievienotajā Dignājas pagasta Muižniekos dzimušā cukurrūpniecības darbinieka Jāņa Jostiņa (1866–1938) rakstā "Dignājas ainas pirms pāris simts gadiem", kas publicēts Jēkabpils Vēstnesī, Nr.14 (05.04.1929) 1.–2. lpp., autors devis ieskatu Dignājas mācītājmuižas stāvoklī 18.gadsimta vidū. Raksts galvenokārt balstīts uz paša J.Jostiņa tulkotu mācītāja Krišjāņa Herholda aktu, ko tas sarakstījis 1757. gadā, kļūstot par Dignājas luterāņu draudzes mācītāju. Rakstā citēti šī dokumenta fragmenti, kas sniedz informāciju par mācītājmuižas dzīvojamās ēkas un baznīcas izskatu, kā arī pie mācītājmuižas piederīgo saimnieku klaušām. Viens no četriem saimniekiem, kurš saskaņā ar 1700. gadā noteikto kārtību bijis piederīgs pie Dignājas mācītājmuižas – Vilciņš, ir priekštecis J.Jostiņa mātei Annai Jostiņai, dzimušai Vilciņai.