Latviešu konversācijas vārdnīca 1927-1940

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 18.08.2013

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.-21. sējums (1.-168.burtnīca) (A-Tjepolo). Rīga: A. Gulbja apgāds, 1927.-1940. 43008 sleja.

Raksti

Iezīmes

Literatūra: 
Enciklopēdiju šķirkļi

Reklāma