Latviešu konversācijas vārdnīca 1927-1940

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.-21. sējums (1.-168.burtnīca) (A-Tjepolo). Rīga: A. Gulbja apgāds, 1927.-1940. 43008 sleja.