Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājums; sast. A.Purviņš. – Valmiera: Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība, 2016.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.10.2016

Ģenerālis Pēteris Voldemārs Radziņš neapšaubāmi ir visu laiku apdāvinātākais un pieredzējušākais Latvijas armijas virsnieks. Viņu laikabiedri atzina par labāko speciālistu gan taktikas, gan stratēģijas jautājumos. Ģenerāļa Radziņa ieguldījums brīvības cīņu uzvarās un Latvijas valsts nodibināšanā ir nenovērtējams. Žanis Unāms par šodien aizmirsto ģenerāli raksta: „Tāpēc tā ir bijusi sevišķa laime Latvijas armijai, ka bermontiādes laikā tā ieguva tik apdāvinātu vadoni kā Pēteri Radziņu – armijas virspavēlnieka štāba priekšnieka amatam. Kā ģenerāļa Baloža tuvākais palīgs un padomnieks, Radziņš tad arī bija galveno Latvijas atbrīvošanās cīņu operatīvais vadītājs līdz miera noslēgšanai.” Savukārt ģenerālis Ed. Kalniņš 1930. gadā laikrakstā „Latvijas Kareivis”: „Lielās uzvaras nav nejaušība, tās ir dziļi pārdomātu un pareizi izvestu operāciju rezultāti. Ģenerālis Radziņš bija izcils stratēģis un taktiķis. Viņš strādāja savu darbu klusi un noteikti, bez ārēja trokšņa. Latviju tauta ir daudz pateicības parādā ģenerālim Radziņam par samērā īsā lakā sasniegtām uzvarām, kuras mūs noveda pie miera.” Mūsdienu vēsturnieks Dr. hist. Ēriks Jēkabsons arī atzīmē lielo ģenerāļa lomu Latvijas armijas uzvarās: „Pēteris Radziņš pieder pie personībām, kuru loma Latvijas vēsturē ir svarīga. Var apgalvot, ka viņš bija viens no karavīriem, kuri tieši piedalījās neatkarīgās Latvijas izcīnīšanā. Vēl vairāk – viņš vadīja šo cīņu.”

„Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība” ir veikusi ģenerāļa P. Radziņa rakstu krājuma apkopojumu, lai saglabātu viņa piemiņu un veicinātu sabiedrības cieņpilnu attieksmi pret ģenerāļa dzīves veikumu. Šī grāmata būs pirmais piemineklis, ko ģenerālis ir uzcēlis pats sev, un kurai vajadzētu atrasties jebkura Latvijas patriota grāmatplauktā neatkarīgi no tā, vai viņš ir karavīrs, ierēdnis, strādnieks, uzņēmējs vai politiķis. Ģenerāļa Radziņa darbi izceļas ar analītisku prātu, tiešumu un loģisku vienkāršību, kas raksturīga tikai tiem ģenerāļiem, kuri tādi ir pēc būtības, nevis pēc uzplečiem. Neviens vēl līdz šim nav tik detalizēti un strukturēti rakstījis par Latvijas valsts aizsardzības jautājumiem, kuri, neskatoties uz pagājušo laiku, nav zaudējuši savu aktualitāti, it īpaši pieaugošās Krievijas agresivitātes fonā.

/Izvilkums no Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājuma ievada./

Reklāma