Idumeja

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.09.2014

- latīniski: Ydumea

- viens no Indriķa hronikā pieminētajiem novadiem tagadējā Latvijas teritorijā

Raksti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi
Hronoloģija: 
13. gadsimts
Pagasts: 
Straupes pagasts

Reklāma