Kurzemes un Zemgales hercogiste

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.09.2014

- literatūrā parasti: Kurzemes hercogiste

Raksti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi

Reklāma