Pārdaugavas hercogiste

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.09.2014

- latīniski: Ducatus Ultradunensis

- Livonijas daļa, kas pēc 1561.gada nonāca Polijas karaļa pakļautībā

Raksti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi
Hronoloģija: 
16. gadsimts

Reklāma