Piltenes apgabals

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 28.08.2014

- agrākās Kurzemes bīskapijas teritorija

Raksti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi, Valsts
Pilsēta: 
Piltene

Reklāma